Przedmiot działalności

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim jest szkołą z 50 letnią tradycją, wysoko ocenianą przez społeczność lokalną. Od momentu swego powstania zajmuje znaczące miejsce w kamieńskiej oświacie.
      Obecnie uczy się tutaj około 200 uczniów z Kamienia Pomorskiego oraz okolicznych gmin. W liceum zatrudnionych jest 23 nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne.  

Dyrektorem szkoły, od 2008r. jest pani mgr Teresa Malec


     Wymiernym dowodem osiągnięć uczniów i nauczycieli są wyniki wojewódzkich i ogólnopolskich olimpiad oraz konkursów przedmiotowych i artystycznych, gdzie wśród laureatów znajdują się uczniowie naszej szkoły, jak również fakt podejmowania studiów na najbardziej renomowanych uczelniach polskich i zagranicznych.

Aby stworzyć uczniom możliwość poszerzania wiadomości w szkole odbywają się zajęcia pozalekcyjne. Nieodpłatnie prowadzone są przez nauczycieli zajęcia sportowe dla dziewcząt i dla chłopców, koło biologiczne, chemiczne, teatralne, kulturoznawcze, a dla maturzystów konsultacje z języka polskiego, matematyki, historii, geografii i biologii.

       Ponadto uczniowie mogą korzystać z nowoczesnych pracowni komputerowych i dwóch multimedialnych centrów informacji z dostępem do internetu. Szkoła prowadzi też partnerską wymianę z Gimnazjum w Prerow w Niemczech.

Ostatnia aktualizacja
27/03/2023 - 14:14
Data opublikowania
27/03/2023 - 14:14
Autor
e-jankowska